Hledejme synergii ve veřejné správě
aneb 2+2=5, 2+2+2=10

Synergie (z řec. syn-ergazomai, spolu-pracovat) znamená podle definice Wikipedie spolupráci, společné působení. Označuje situace, kdy výsledný účinek současně působících složek je větší než souhrn účinků jednotlivých složek. Někdy se symbolicky vyjadřuje jako 1 + 1 > 2.

Dále se v definici píše, že čím více složek působí, roste výsledný efekt geometricky. A o tom nám na našem novém portále jde.

Spolupracujeme s úřady veřejné správy na procesech souvisejících se zapojováním veřejnosti do spolurozhodování radnic. Ať už jsou to strategické dokumenty nebo ankety, které zjišťují potřeby občanů např. před rekonstrukcí dětského hřiště. 

Máme jednu zkušenost - radnice ve vztahu ke svým občanům dělají všichni podobnou práci. Nebo se o to snaží. Někteří jsou mnohem efektivnější, než druzí, protože např. mají více lidských zdrojů, které se o tyto činnosti starají. Všichni se učíme efektivitě spolupráce s občany, učíme se vzájemné komunikaci s našimi dodavateli, kteří se s námi na této činnosti podílejí.

Vezměte si třeba participativní rozpočet - ať už městský nebo školní. Všichni, kteří tyto projekty realizují, řeší ty samé problémy, stejnou komunikaci, hledají maximální synergické efekty. Jedna municipalita vymyslí nástroj, druzí využívají jejich zkušeností. Jeden rok hlasují jen děti, druhý již jejich rodiče. Tento nápad pak přivede k participaci stovky nebo i tisíce občanů, které by se nikdy do participace nezapojili. Myšlenka však nestačí, je potřeba mít nástroje...

Anketa ke zmíněné rekonstrukci dětského hřiště. Kolikrát jsme nad stejným problémem s našimi klienty přemýšleli, zvažovali řadu detailů a nakonec udělali velmi podobně, jako všichni ostatní. To, co se všichni vzájemně učíme, je umění se zeptat. Co přesně potřebujete? Co očekáváte? Co bylo na samém počátku, ještě před záměrem anketu spustit. Když si to obě strany vyjasní, pak je vše jednoduché a efektivní.

Můžeme pomoci, můžete si radit a pomáhat vzájemně. To je ona synergie. K tomu však potřebujete efektivní nástroje.  Náš portál může být jedním z nich. Přesto na samém konci zůstane jedna potřeba - někdo to ve finále musí zrealizovat. Přetížená koordinátorka Místní agendy 21 nemá mnohdy čas realizovat všechno vlastními silami. Naší vizí je poskytovat levné, rychlé, efektivní profesionální online služby, abychom vaše rozpočty nezatěžovali.

Tento portál je budován pouze s využitím open source programů. To je naše vize. Open programy do veřejné správy. Jsou to programy, které jsou k dispozici zdarma, programy se zveřejněným zdrojovým kódem. I v tom vidíme synergii. Synergii s lidmi, které vůbec neznáme, ale víme, že i oni ve sdílené spolupráci vidí budoucnost.

Když budete něco potřebovat, zeptejte se. Kontaktní formulář je tou správnou volbou :-)

Pavel Roušar