Kategorie
Proces tvorby ankety - schéma
Jakými fázemi procházíte při plánování a realizace ankety? Postupujte podle našeho schématu a na nic nezapomenete! Stáhněte si zdarma naše schéma ve formě obrázku ve vyšším rozlišení.
Ke stažení
Ankety a dotazníková šetření
10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10000.0 CZK
Vypracování postupu, obsahu, online naprogramování, sběr a vyhodnocení dat.
Participativní rozpočet do škol
Naplánování participativního rozpočtu pro školy, pravidel a webové stránky s pokyny pro školy, pro sběr projektů a hlasování.
Participativní rozpočet měst a obcí
Naplánování participativního rozpočtu, pravidel a webové stránky s pokyny pro občany, pro sběr projektů a hlasování.
Tvorba strategického plánu (analytická, návrhová, realizační část)
Dokument realizujeme ve shodné struktuře členění jako metodika měření udržitelného rozvoje měst a obcí.
Tvorba koncepčního dokumentu
Tvorba strategických koncepčních dokumentů, jako např. mapování bezpečnosti veřejného prostoru, koncepce rozvoje veřejných prostranství aj.
Konzultace
Poskytujeme konzultační služby ve všech oblastech našich nabízených služeb.
Vzdělávací workshopy na téma zapojení dětí a mládeže do rozvoje sídel a krajiny
Workshopy jsou vhodné pro úředníky i učitele. Online i prezenčně.
Zapojení dětí a mládeže do rozvojových záměrů obce či revitalizace městského prostoru
Formou participativně-vzdělávacích workshopů na základě prověřené metodologie, které lze uskutečnit online i osobně.
Tvorba a provoz webových stránek
Od jednoduchých stránek až po komplexní portály na klíč.
Série online anket
Ve volebním roce zajistíme realizaci série návazných online anket / šetření (cca 1x měsíčně). Zajistíme návrh anket, sběr dat, vyhodnocení, komunikaci s respondenty.
Novinka!
Propojení anket, školního a městského participativního rozpočtu
Maximalizujeme počet zapojených občanů (žáků, rodičů a rodinných příslušníků) do participace synergií mezi školním a městským participativním rozpočtem. Nabízíme řadu možných variant.
Novinka!
Kanboard
Kanboard je bezplatný a otevřený software pro řízení projektů (projekt management software). Jednoduchá správa, snadné zaučení pro efektivní využívání.
Ankety, průzkumy, sběr dat - technické zabezpečení
Spravujeme digitální platformy jak pro administraci, tak pro zapojení účastníků z řad respondentů průzkumů a anket. Klientům nabízíme sdílené prostředí nebo samostatná řešení přizpůsobená individuálním potřebám.
Ankety, průzkumy a sběr dat - přednášky a školení
Vzděláváme osoby s rozhodovací pravomocí s možnostmi, jak efektivně zapojit veřejnost do participace.
Participativní rozpočet do škol - technická pomoc
Pomůžeme vám naplánovat a provozovat celý proces PBŠ tak, aby efektivně zapojil vaši komunitu a podporoval spravedlnost a začlenění. Poskytujeme technickou pomoc včetně plánování a řízení projektů, školení, školení, materiálů a další podpory.
Participativní rozpočet do škol - přednášky a školení
Vzděláváme veřejnost prostřednictvím online přednášek a školení o participativním rozpočtu ve školách (PRŠ). Zapojujeme osoby s rozhodovací pravomocí do rozvoje vize využívat participativní rozpočet pro rozvoj v jejich komunitách. Naše školení rozvíjejí dovednosti koordinátorů PRŠ, učitelů a zaměstnanců měst, obcí a městských částí , stejně tak a zástupců veřejnosti z řad neziskových organizací PRŠ dobře plánovat a realizovat. Školení a přednášky probíhají online formou 1 hodinových seminářů.
etherpad
Jednoduchá náhrada za Google Doc pro sdílenou kolektivní práci nad jedním dokumentem
Vytvoření PDF verze dotazníku k tisku + digitalizace dat
2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2000.0 CZK
Ne všichni respondenti mají přístup k počítači a online dotazníku. Připravíme papírovou formu dotazníku a zajistíme i jejich převod do elektronické podoby.