Participativní služby pro obce, města, kraje

Naše strategie: Ankety, šetření, participace a sběr dat

Ankety, šetření, sběr dat

Chcete občany zapojit do spolurozhodování? Potřebujete zjistit informace a vyhodnotit je? Začínáte s novým projektem a nevíte, v kterých fázích projektu a jakým způsobem zapojit občany? Realizujeme jednoduché ankety, ale i komplexní zjišťování, včetně např. mapových analýz v podobě heat map, webových aplikací zobrazující pocitové mapy a pod.

Ukázky a možnosti typů otázek

Participativní rozpočet

Vytvoříme pro Vás webové portály pro organizaci školních nebo obecních participativních rozpočtů. Máme k dispozici vlastní vlastní softwarové nástroje, které přizpůsobujeme na míru požadavkům klientů. Oba typy rozpočtů navíc dokážeme vhodně propojovat a maximalizovat počet lidí, kteří se do participativního rozpočtu zapojují.

https://pocitamesvami.cz

https://obcanezapojse.cz

https://veskole.mojestopa.cz

Nabízíme tvorbu participativního rozpočtu pro městský i školní participativní rozpočet.
Budeme se podílet na tvorbě vaší strategie nebo koncepce.

Tvorba strategie a koncepce

Nabízíme inovativní způsob tvorby strategií a koncepcí. Už nikdy žádný dokument do šuplíku!  Propojujeme strategické cíle s projektovým managementem. Využíváme open source programy, ve kterých měříme progres v plnění cílů a indikátorů  a to ještě dříve, než samotný dokument schválíte. 

Více než cíle navrhovat je cíle realizovat.

Analytická část Strategického plánu MČ P10Audit udržitelného rozvoje měst a obcí

Zaměřujeme se na proces zlepšování. Zjištění současného stavu je pouze podmínkou, pro návrh projektů / úkolů, které je nutné pro zlepšení výsledků realizovat. Které projekty můžete zrealizovat snadno? Rychle? Levně? S největším dopadem na zlepšení?

Plánujte a zlepšujte se!Provádíme audit udržitelného rozvoje podle námi upravených i doporučených metodik.
Zajišťujeme školení. Participace, projektového řízení, ovládání open source programů využitelných ve veřejné správě.

Přednášky a školení

Participace, projektové řízení, využití open source programů, udržitelný rozvoj ve veřejné správě,  participativní rozpočty měst a obcí, participativní rozpočty ve školách - témata, ke kterým máme co říci těm, kteří o praktické informace stojí.

Události Úřadu online


Open source ve veřejné správě

Používáme programy, které je možné využít ve veřejné správě ke zvýšení efektivity řady procesů. Zajišťujeme jejich implementaci včetně zaškolení uživatelů.

Podívejte se na seznam programů, který neustále rozšiřujeme.

Wordpress

Kanboard


Tvorba webových stránek ve Wordpressu nebo Odoo. Instalace, hosting open source programů využitelných ve veřejné správě.
Zajišťujeme participaci ve veřejné správě.

Participativní služby na klíč ve všech fázích přípravy a realizace projektu

Navrhneme pro Vás participativní proces a povedeme panelové diskuse, kulaté stoly, pracovní a ohniskové skupiny, workshopy, plánovací stany apod. přesně podle potřeb Vašeho projektu.Naše reference

Jsme v dobré společnosti