Plánujeme anketu. Na co je dobré nezapomenout?
Než se pustíte do přípravy a realizace ankety nebo průzkumu, předem si naplánujte vše, co s průzkumy souvisí.

Nemáte žádné zkušenosti s přípravou anket a průzkumů? Dáme vám krátký návod, jak na to. Pokud se jím budete řídit, nedopustíte se mnohých chyb, které vás mohou zcela svést ze správné cesty. A věřte, že chyb lze skutečně udělat mnoho...

Nejprve rozdělme přípravu a realizaci ankety do následujících etap:

  1. Plánování
  2. Příprava
  3. Tvorba ankety
  4. Revize a schválení finální verze
  5. Sběr dat
  6. Analýza dat, závěry

Krátce popišme jednotlivé etapy. 

Ve fázi plánování je důležité uvědomit si, proč a s jakým cílem anketu realizujete. Nevěřili byste, kolik chyb se nadělá tím, že si přesně nespecifikujete své cíle. Pokud své cíle a účely nedokážete přesně specifikovat, raději ani nezačínejte. Obraťte se na odborníky, kteří vás řadou citlivě vedených dotazů ke konkrétní specifikaci cílů a účelů přivedou.

V fázi přípravy detailně plánujete své potřeby a požadavky na výstupy z připravované ankety. Vzhled a specifikace výstupů má zásadní vliv na provedení průzkumu, jak metodické, tak technické. Součástí této fáze je rovněž harmonogram. Ten by měl zahrnovat jak fázi realizace samotné ankety, tak předcházející a návazné aktivity s anketou spojené. Např. můžete chtít výsledky ankety prezentovat občanům. S tím souvisí rozhodnutí, zda se tak uskuteční pouze pasivně (např. prostřednictvím webových stránek či emailů) nebo zda tak učiníte na setkání s občany, které je nutné naplánovat. Plánování termínů může zpětně přinášet požadavky na změnu termínů ve fázi přípravy a realizace sběru dat. Nebo-li, je nutné všechny tyto termíny harmonizovat a sladit.

Ve fázi tvorby ankety je dobré zmínit zajištění rozpočtu na návrh ankety, sběr dat a vyhodnocení. Pokud všechny fáze realizujete vlastními silami, tato položka odpadá. Pokud však nemáte reálné zkušenosti nebo např. technické prostředky pro zajištění ankety, je nutné počítat s rezervou finančních prostředků, pro zajištění této fáze.  Naplánujte, zda bude sběr dat online, papírovou formou nebo obojím způsobem, strukturu otázek volte podle typu ankety a požadovaných cílů a výstupů. Metodické pokyny pro návrhy standardních typů anket jsou uvedeny v tomto článku.

V fázi revize a schválení finální verze je důležitá týmová spolupráce, při které se dopřesňují detaily ankety - obsah i forma. Důležitá je rovněž kontrola, zda konkrétní použité typy otázek umožní zpracování uvažovaného výstupu výsledků. Toto je nejdůležitější fáze. Už na samém počátku musí být zřejmé, jak budou data zpracovávána, jaký typ grafů lze vytvořit a jakým způsobem bude využit v analýze při stanovení závěrů.

Sběr dat je vlastní realizace ankety. Oslovit můžete konkrétní cílovou skupinu (otevřenou či uzavřenou), můžete využít sociální sítě pro propagaci ankety. Je důležité průběžně sledovat výsledky, vyhodnocovat reprezentativnost dat, případně opětovně oslovovat a urgovat požadované skupiny potenciálních respondentů pro vyplnění ankety.

Ve fázi analýzy a závěrů je poskytnout rychlé, bezprostřední výsledky pro počáteční nasměrování analýz, následně data filtrovat, analyzovat a zpracovat požadované výstupy. Chybět by nemělo manažerské shrnutí, které je potřebné jak pro politickou reprezentaci, tak pro prezentování závěrů ankety veřejnosti.

K základní orientaci vám může sloužit i následující schéma.

Zde se zobrazí váš dynamický úryvek ... Tato zpráva se zobrazí, protože jste neposkytli filtr i šablonu, které chcete použít.


LimeSurvey - open source, který výborně zvládá průzkumy a ankety