Úvod

Zveme Vás na seminář s tématem Participace do škol. Městskými participativními rozpočty se zabýváme dlouhodobě, nyní jsme do našeho portfolia služeb přidali i správu a organizaci participativních rozpočtů ve školách. Jak fungují?

Participativní rozpočty ve škole fungují obdobně, jako ty městské. Každá škola má koordinátora, který po dohodě s ředitelem určí, které třídy mohou projekty navrhovat a také které o nich budou elektronicky hlasovat. Cílem je naučit žáky řadě dovednostem, které s tímto procesem souvisí.

Vítězné projekty se určují elektronickým hlasováním, do kterého se mohou zapojit i rodiče dětí. Hlasovat pak mohou stovky i tisíce účastníků. Vítězné projekty pak škola realizuje.

Úřad online staví participativní portály na klíč. Nic není nemožné, snažíme se vyhovět potřebám municipalit a škol. Je například možná kombinace školního a městského participativního rozpočtu, kdy žáci ve škole fungují jako silný motivátor směrem ke svým rodičům, aby se do participativního rozpočtu zapojili.

Na semináři vám vše ukážeme a zodpovíme případné dotazy.