Kategorie
Ankety a dotazníková šetření
10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10000.0 CZK
Vypracování postupu, obsahu, online naprogramování, sběr a vyhodnocení dat.
Konzultace
Poskytujeme konzultační služby ve všech oblastech našich nabízených služeb.
Ankety, průzkumy, sběr dat - technické zabezpečení
Spravujeme digitální platformy jak pro administraci, tak pro zapojení účastníků z řad respondentů průzkumů a anket. Klientům nabízíme sdílené prostředí nebo samostatná řešení přizpůsobená individuálním potřebám.
Ankety, průzkumy a sběr dat - přednášky a školení
Vzděláváme osoby s rozhodovací pravomocí s možnostmi, jak efektivně zapojit veřejnost do participace.
Vytvoření PDF verze dotazníku k tisku + digitalizace dat
2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2000.0 CZK
Ne všichni respondenti mají přístup k počítači a online dotazníku. Připravíme papírovou formu dotazníku a zajistíme i jejich převod do elektronické podoby.
Podrobné statistické vyhodnocení výsledků
3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3000.0 CZK
Ruční digitalizace papírových dat
25,00 Kč 25,00 Kč 25.0 CZK
Zpracování výsledků ankety do formátu k tisku
2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2000.0 CZK
Interaktivní online mapa
5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5000.0 CZK
Zobrazení bodů v online mapě. Mapa umožňuje filtrování záznamů, nastavení ikony a barvy podle kategorie záznamu a tp.
Zpracování výsledků do formátu prezentace
2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2000.0 CZK
Vlastní instance programu pro sběr dat (nástěnka vlastních průzkumů)
5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5000.0 CZK
Vytvoření samostatné nástěnky, na které můžete publikovat své průzkumy odděleně od ostatních. Oddělte svá data od ostatních.