Kategorie
Participativní rozpočet do škol
Naplánování participativního rozpočtu pro školy, pravidel a webové stránky s pokyny pro školy, pro sběr projektů a hlasování.
Participativní rozpočet měst a obcí
Naplánování participativního rozpočtu, pravidel a webové stránky s pokyny pro občany, pro sběr projektů a hlasování.
Participativní rozpočet do škol - technická pomoc
Pomůžeme vám naplánovat a provozovat celý proces PBŠ tak, aby efektivně zapojil vaši komunitu a podporoval spravedlnost a začlenění. Poskytujeme technickou pomoc včetně plánování a řízení projektů, školení, školení, materiálů a další podpory.
Participativní rozpočet do škol - přednášky a školení
Vzděláváme veřejnost prostřednictvím online přednášek a školení o participativním rozpočtu ve školách (PRŠ). Zapojujeme osoby s rozhodovací pravomocí do rozvoje vize využívat participativní rozpočet pro rozvoj v jejich komunitách. Naše školení rozvíjejí dovednosti koordinátorů PRŠ, učitelů a zaměstnanců měst, obcí a městských částí , stejně tak a zástupců veřejnosti z řad neziskových organizací PRŠ dobře plánovat a realizovat. Školení a přednášky probíhají online formou 1 hodinových seminářů.