Zásady ochrany osobních údajů


1. Úvod

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR). Na této stránce o ochraně údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů v rámci našich webových stránek.

2. Kontaktní údaje

Pokud nás kontaktujete pomocí formuláře na webu nebo e-mailem, údaje, které nám poskytnete, uložíme za účelem vyřízení poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme.

3. Úložiště dat

Dovolujeme si upozornit, že pro účely zjednodušení nákupního procesu a pro pozdější zpracování smlouvy ukládá provozovatel internetového obchodu v rámci cookies IP údaje vlastníka připojení, dále jméno, adresu, e-mail. adresu a a případně číslo platební karty kupujícího.

Údaje, které poskytnete, jsou nezbytné k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření. Bez těchto údajů s vámi nemůžeme uzavřít smlouvu. Nedochází k předávání údajů třetím stranám, s výjimkou předání údajů o kreditní kartě zpracovatelské bance / poskytovateli platebních služeb za účelem odepsání kupní ceny a našemu daňovému poradci za účelem plnění našich daňových povinností.

Po přerušení nákupního procesu budou námi uložená data vymazána. V případě uzavření smlouvy budou veškeré údaje ze smluvního vztahu uchovávány do konce daňové lhůty.

Údaje jméno, adresa, zakoupené zboží a datum nákupu jsou rovněž uloženy do konce záruky za výrobek / službu. Zpracování údajů probíhá na základě platných zákonných ustanovení GDPR.

4. Cookies

Náš web používá takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se pomocí prohlížeče ukládají na vaše koncové zařízení. Neškodí.

Používáme cookies, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivá. Některé soubory cookies zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě.

Pokud si to nepřejete, můžete si svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás o nastavení cookies informoval a povolíte to pouze v jednotlivých případech.

Pokud jsou soubory cookies deaktivovány, může být omezena funkčnost našich webových stránek.

5. Webová analýza

Naše webové stránky využívají funkce webové analytické služby Google Analytics od společnosti Google LLC. K tomuto účelu se používají soubory cookies, které umožňují analýzu používání webu vašimi uživateli. Takto vygenerované informace se přenesou na server poskytovatele a tam se uloží. Tomu můžete zabránit nastavením prohlížeče tak, aby se neukládaly žádné soubory cookies. S poskytovatelem jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracování dat objednávky.

Vaše IP adresa je zaznamenána, ale okamžitě anonymizována. V důsledku toho je možná pouze hrubá lokalizace.

Zpracování údajů probíhá na základě zákonných ustanovení  GDPR (souhlas a/nebo oprávněný zájem).  Naší starostí ve smyslu GDPR (oprávněný zájem) je zlepšování naší nabídky a našich webových stránek. Protože je pro nás důležité soukromí našich uživatelů, jsou uživatelská data anonymizována.

Uživatelské údaje jsou uchovávány po dobu 14 měsíců.

6. Newslettery

Máte možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru prostřednictvím našich webových stránek. K tomu potřebujeme vaši e-mailovou adresu a vaše prohlášení, že souhlasíte se zasíláním newsletteru.

Abychom vám mohli poskytovat cílené informace, shromažďujeme a zpracováváme také dobrovolně poskytnuté informace o vaší zemi, oblasti činnosti a osobních zájmech.

Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit. Své zrušení zašlete na následující e-mailovou adresu: info@urad.online, odhlašovací link je uveden v každém rozesílaném mailu. Vaše údaje v souvislosti se zasíláním newsletteru pak neprodleně vymažeme.

7. Vaše práva

V zásadě máte právo na informace, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost údajů, odvolání a námitku. Pokud se domníváte, že zpracováním vašich údajů dochází k porušení zákona o ochraně údajů nebo byla jakýmkoli způsobem jinak porušena vaše práva na ochranu údajů, můžete si stěžovat u dozorového úřadu. V Česku je to Úřad pro ochranu osobních údajů.

Můžete nás kontaktovat na následující e-mailové adrese: info@urad.online